Kde ostatní končí, my začínáme...

Recyklační závod Lověšice

Recyklace stavebního odpadu

Recyklace stavebního odpadu je dlouholetou doménou naší společnosti. Díky neustálému rozvoji a využívání nových technologií jsme se staly jednou z největších firem zabývajících se recyklací stavebního odpadu ve Střední Evropě.

Díky rozvoji naší společnosti – nyní zpracujeme a uložíme více jak 150 000 tun stavebního odpadu a zeminy ročně – bylo potřeba rozšířit i zázemí naší společnosti. Zároveň však neustále dbáme na ochranu životního prostředí – slovo recyklace už v sobě samo zahrnuje právě snahu o obnovení již použitých zdrojů a tím ochranu prostředí.

Naše recyklační střediska, slouží především pro ukládání stavebního odpadu, ukládku zeminy a cihlosutě. A to opravdu ve velkém množství. Ročně se u nás uskladní více jak 150 000 tun stavebního odpadu. Naše střediska jsou koncipována tak, že dokáží přijmou i 10 000 tun odpadu naráz.


Ceník - Recyklační závod Přerov - Lověšice

Uložit


 

Ceník

Ceny za příjem stavebních odpadů:
1. čistý stavební a demoliční odpad - separovaný, nadělený na max. rozměr 500 mm, neznečištěný
170101 - beton 220 Kč/t
170102 - cihla 400 Kč/t
170302 - asfaltové směsi 400 Kč/t
170504 - zemina a kamení 400 Kč/t
Nad rozměry, dle procent nad rozměru navýšení ceny až o 350 Kč/t
Znečištění, dle procent znečištění, navýšení ceny až o 350 Kč/t
Ceny za prodej recyklovaných materiálů:
1. recyklát drcený tříděný betonový B“ 0-8 mm 100 Kč/t
recyklát drcený tříděný betonový B“ 8-32 mm 190 Kč/t
recyklát drcený tříděný betonový B“ 32-63 mm 140 Kč/t
2. recyklát drcený tříděný cihelný C“ ( 0-8 mm, 32-63 mm) 0 Kč/t
recyklát drcený tříděný cihelný C“ ( 8-32 mm) 0 Kč/t
recyklát drcený netříděný cihelný 0 Kč/t
3. recyklát drcený tříděný asfaltový A“ 100 Kč/t
4. recyklovaná zemina Z“ ( 0-8 mm) 135 Kč/t
další frakce zdarma

Recykláty jsou převážně ve frakcích 0-8 / 8-32 / 32-63

Recyklované materiály jsou použitelné pro obsypy, zásypy, terénní úpravy, do podkladních vrstev chodníků, komunikací a zpevněných ploch, obecně jako náhrada klasického kameniva. Uvedené použití je závislé na zrnitosti recyklátu.

Vhodnost použití recyklátů je rovněž dokladována prováděním technologických zkoušek, které zajišťuje akreditovaná zkušebna. Jejich výsledky jsou zákazníkům k dispozici při prodeji.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Platný ceník od 1. září 2020

Kde ostatní končí, my začínáme ...

RESTA DAKON s.r.o.
Mírová 271/55
Přerov III-Lověšice
750 02 Přerov

IČ: 25384201
Spisová značka C 16682/KSOS Krajský soud v Ostravě

Komerční banka
123-1497290297/0100 (Kč)
123-1499070247/0100 (EUR)

Copyright (c) 2020 resta-dakon.cz, design a kód wedipa.com
Průmyslové podlahy