Kameňolomy

Resta Dakon map

 


Kameňolom - Brehov

V kameňolome Brehov uskutočňujeme ťažbu a úpravu andezitu – drvením a triedením. Kamenivo z andezitu je vhodné do betónu, do asfaltu, na drenáže, na úpravu vodných tokov, výstavbu oporných gabiónových múrov – kde sa vyžaduje surovina, ktorá sa vyznačuje svojou trvanlivosťou, odolnosťou a mrazuvzdornosťou.

 

Kameňolom Brehov

 

 

Drvené kamenivo
Lomový kameň

Kontakt

Vedúcí prevadzky: Ing. Zoltán Mitro
tel. +420 608 838 082
tel. +421 902 553 025
mitro.restadakon@email.cz
Lom Brehov, 076 05 Cejkov, SLOVENSKO

 


Kameňolom - DP Žulová IV.

V kameňolome Žulová vykonávame ťažbu a úpravu sliezskej žuly – tak ako formou hrubej kamenárskej výroby, tak drvením a triedením. Dodávame výrobky zo Sliezske žuly na opravy a rekonštrukcie historických centier miest a obcí, úpravy vodných tokov, výstavby oporných múrov gabiónov a inde - kde sa vyžaduje surovina, ktorá sa vyznačuje svojou trvanlivosťou, odolnosťou a mrazuvzdornosťou.

 

Kameňolom DP Žulová IV.

 

 

 

Kamenárská výroba
Drvené kamenivo

Kontakt

Lenka Prochorentová / tel. +420 608 814 615
Dalibor Kubík / tel. +420 775 540 296
lom.zulova@resta-dakon.cz
Obec Žulová