Drvenie kameňa

Už viac ako 10 rokov sa zaoberáme drvením a triedením kameniva na území strednej a východnej Európy.

Prevádzkujeme najväčšiu flotilu mobilných drvičov a triedičov, vďaka ktorej sme schopní ponúknuť kompletné služby zákazníkom v oblasti ťažby a spracovania kameniva. Spracovávame ročne viac ako 2,000.000 ton pre zákazníkov v oblasti ťažby, hutníctva a stavebníctva.

Našou referenciou sú spokojní zákazníci, ktorí preferujú našu rýchlosť a komplexnosť služieb. Náš osemdesiatčlenný tím je k dispozícii v nepretržitej prevádzke – tak ako na strane zákazníka, tak na strane servisnej podpory.

Strojné vybavenie

Čeľusťový drvič 900x600 5 ks   Kužeľový drvič s vratným okruhom 3 ks
Odrazový drvič 1 ks   Horizontálny trojsitný triedič 5000x1600 2 ks
Třísitný třidič 4000x1600 1 ks   Dvojsítný triedič 3000x1200 3 ks
Hrubotriedič 3000x1200 1 ks   Pásové rýpadlo 6 ks
Kolesový nakladač 10 ks   Valcový drvič 1 ks
Hydraulické kladivá 6 ks      

 

Kontakty

Milan Sládeček
+420 776 563 977
sladecek.restadakon@email.cz

Martin Pilař
+420 777 205 737
pilar.restadakon@email.cz


Referencie

Ukrajina 2017

Objem zákazky 350.000 t frakcií pre obaľovačky

 

Slovensko

Celkový objem 2,000.000 t frakcií 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 0/32, 32/63, 63/125, 0/63, 0/90, 0/125

 

Česko

Celkový objem 350.000 t frakcií 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 0/32, 32/63, 63/125, 0/63, 0/90, 0/125

 

Slovensko štrky

Celkový objem 150.000 t